Ben jij klaar voor jouw next-level groei?

Disclaimer

Aanwezige informatie op de website

Nicole van Wonderen stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Nicole van Wonderen staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Nicole van Wonderen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is Nicole van Wonderen niet aansprakelijk voor schade (ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail

Nicole van Wonderen kan niet garanderen dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig door Nicole van Wonderen worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan Nicole van Wonderen accepteer je dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Nicole van Wonderen of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Nicole van Wonderen.

Hyperlinks

De website van Nicole van Wonderen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Nicole van Wonderen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. Nicole van Wonderen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Wijzigingen

Nicole van Wonderen behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem gerust contact op met Nicole van Wonderen via info@nicolevanwonderen.nl.